+48 730 54 54 54 | biuro@fenwicks.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FENWICKS.PL

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 221

Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z

przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

3. Konto – przestrzeń w Sklepie Internetowym zawierająca związane z Klientem dane, dostępna

po dokonaniu Rejestracji.

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu

internetowego dostępnego pod adresem www.fenwicks.pl.

6. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym poprzez podanie

stosownych danych i wykonanie sekwencji czynności wskazanych na stronach Sklepu Internetowego.

7. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fenwicks.pl, za

pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, który Klient może nabyć poprzez Sklep

Internetowy.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta

pomiędzy AJ'S ANDRZEJ HONCZAR a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego

Sklepu;

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel